Nasze projekty UE

21 sierpnia, 2020
W dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Domom Pomocy Społecznej…
21 sierpnia, 2020
2 lipca, 2019
W dniu 21 czerwca 2019 r. 25 wychowanków rodzin zastępczych wzięło udział w wyjeździe integracyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków…
2 lipca, 2019
22 maja, 2019
Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zapraszają na Piknik Profilaktyczno – Integracyjny, który odbędzie się dnia 01 czerwca 2019 na terenie Placówki Opiekuńczo…
22 maja, 2019
29 grudnia, 2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Projektu JESTEM – WIĘC DZIAŁAM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata…
29 grudnia, 2018
1 lutego, 2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż okres realizacji projektu systemowego p.n. Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu…
1 lutego, 2015
29 lipca, 2013
Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowo – terapeutycznego dla uczestników projektu systemowego pn: Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy w ramach PAL wychowanków pieczy zastępczej W okresie od 15 do 28 lipca…
29 lipca, 2013
17 czerwca, 2013
16 czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zorganizowało Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego…
17 czerwca, 2013
Skip to content