Festyn Piknik Profilaktyczno – Integracyjny

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zapraszają na Piknik Profilaktyczno – Integracyjny, który odbędzie się dnia 01 czerwca 2019 na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Maniach. Piknik realizowany jest w ramach Projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 11.1. Aktywne włączenie pn.: JESTEM – WIĘC DZIAŁAM. Piknik skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów – klientów PCPR w Białej Podlaskiej.

ZAPRASZAMY

Scroll to Top
Skip to content