Wyjazd szkoleniowo – terapeutyczny Okuninka 2013

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowo – terapeutycznego dla uczestników projektu systemowego pn: Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy w ramach PAL wychowanków pieczy zastępczej

W okresie od 15 do 28 lipca 2013 roku 20 wychowanków pieczy zastępczej uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowo – terapeutycznym w ramach PAL projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy, które odbywało się w Okunince nad Jeziorem Białym.

Podczas wyjazdu zostały zrealizowane następujące zajęcia:

  • Warsztaty rozwoju osobistego
  • Warsztaty profilaktyczne w procesie przeciwdziałania uzależnieniom
  • Kurs jak założyć własna formę – konsultant ślubny
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
    Konsultacje indywidualne z psychologiem – każdy uczestnik odbył indywidualną konsultacje z psychologiem. Podczas rozmów głównie były poruszane tematy dotyczące relacji rodzinnych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, relacji interpersonalnych.

Oprócz zajęć szkoleniowo – terapeutycznych uczestniczyli brali udział w zajęciach integracyjno – rozrywkowych ( m.in. ognisko, karaoke, dyskoteka, park linowy, podchody, siatkówka, rowerki wodne, rajd rowerowy).

W ankietach oceniających cały pobyt szkoleniowo – terapeutyczny uczestnicy wysoko ocenili zarówno cześć merytoryczną jak i organizacyjną.

Scroll to Top
Skip to content