PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniach 03.112020-06.11.2020 przekazaliśmy 96 laptopów rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego w ramach projektu „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”. Laptopy będą wykorzystane do nauki zdalnej przez dzieci i młodzież umieszczoną w pieczy zastępczej. Oprócz laptopów zakupiono tablet ze specjalnym oprogramowaniem dla dziecka z niepełnosprawnościami.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną tylko nieliczne rodziny zdecydowały się odebrać komputery osobiście. Przy uroczystym przekazaniu byli obecni: Pan Starosta Mariusz Filipiuk, Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski, Pani Skarbnik Elwira Charewicz, Pani Dyrektor PCPR Małgorzata Malczuk oraz Pani Kierownik Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną PCPR Pani Bożena Przybylska. Pozostałym rodzinom pracownicy PCPR dostarczyli sprzęt bezpośrednio do domu.

Łączna wartość przekazanego sprzętu to 236 160,00 zł (laptopy) oraz 1700,00 zł tablet z oprogramowaniem dla osoby z niepełnosprawnościami .

Aktualnie czekamy na dostawę kolejnych 33 laptopów o łącznej wartości 80 895,87 zł.

Scroll to Top
Skip to content