Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniu 21 czerwca 2019 r. 25 wychowanków rodzin zastępczych wzięło udział w wyjeździe integracyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Rozwój i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie Bialskim” Dzieci oprócz oglądania licznych eksponatów i wystaw uczestniczyły w pokazach Teatru Wysokich Napięć oraz w seansie „Halo Ziemia” w Planetarium.

Scroll to Top
Skip to content