Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21-27 lutego 2022 r.

Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa tych poszkodowanych oraz umożliwić znalezienie profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie – zmianę sytuacji życiowej. W dniach 21-25 lutego 2022 r. w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej w godzinach od 10 do …

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21-27 lutego 2022 r. Czytaj dalej….

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

Gdzie i jak złożyć wniosek na nowo przyjęte dzieci oraz po dniu 31 maja 2022 r? Świadczenie wychowawcze rodzina zastępcza otrzymuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów rodzica zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż od 1 stycznia 2022 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze …

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+ Czytaj dalej….

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 tj.)OGŁASZAotwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego …

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej….

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

„Dla serc szlachetnych                 największą rozkoszą,                 Gdy drugim radość                 w niedoli przynoszą”                             Adam Asnyk Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Bialskiego Dzień Pracownika Socjalnego jest kolejną okazją do wyrażenia wdzięczności za Państwa służbę na rzecz człowieka, który potrzebuje pomocy. Za okazywanie serca każdego dnia, za poszukiwanie mądrych rozwiązań, które sprawiają, że codzienność Państwa Podopiecznych staje się …

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Czytaj dalej….

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 2021

„Starzenie się nie jest złem,któremu trzeba się podporządkować,jest powołaniem,na które trzeba umieć odpowiedzieć”.Św. Jan Paweł II Drodzy Seniorzy Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora dziękujemy za Waszą obecność wśród nas. Jesteście Państwo skarbnicą cennych rad, oparciem dla młodszego pokolenia, które stawiając pierwsze kroki w dorosłe życie, szuka swojej drogi.Dzięki życiowemu doświadczeniu, przekazywaniu wartości i tradycji pomagacie …

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 2021 Czytaj dalej….

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022

Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”. Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji …

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022 Czytaj dalej….

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny. Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami ograniczają się niekiedy do komunikatorów …

Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych Czytaj dalej….

PRZYJDŹ – MOŻEMY CI POMÓC

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Jeśli czujesz, że trudno Ci radzić sobie z własną agresją wobec członków rodziny, jesteś osobą, która w relacjach z najbliższymi stosuje lub stosowała przemoc PRZYJDŹ – MOŻEMY CI POMÓC Przygotowany Program oddziaływań psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pozwoli na poprawę …

PRZYJDŹ – MOŻEMY CI POMÓC Czytaj dalej….

Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zgodnie z założeniami wskazanymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tut. Centrum opracowało Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r. Podstawowym celem działań programowych jest rozpoznanie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. Założenia Programu to również: Rozwój …

Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r. Czytaj dalej….

Skip to content