Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

Powiat Bialski został zakwalifikowany do uzyskania jednorazowego dodatku w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.
Celem programu było wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
Dzięki przystąpieniu do programu Powiat uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Pracy w postaci dofinansowania wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Scroll to Top
Skip to content