Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LXVI/449/2024 określiła wysokość kwot na poszczególne zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 13 lutego 2024 r.  ogłosił komunikatem na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informację o wysokości przyznanych  środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2024.

Powiat Bialski otrzymał środki finansowe w wysokości  6 708 532,00 zł.

W dniu 27 lutego 2024 r. uchwałą Rady Powiatu w Białej Podlaskiej określono wysokość kwot na poszczególne zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024 r.

Środki finansowe zostały przeznaczone  na realizacje poniżej wymienionych zadań :

–  z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie : 160 000,00 zł.

– z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie: 6 548.532,00 zł z tego:

-na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z podpisanymi umowami -4 548.960,00 zł

– na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 483.572,00 zł

-na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –   45.000,00 zł

-na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 1 000.000,00zł

– na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – 30.000,00 zł,

– na likwidację barier architektonicznych – 220.000,00 zł,

– na likwidację barier w komunikowaniu się – 110.000,00 zł,

– na likwidację barier technicznych – 110.000,00 zł,

– na dofinansowanie do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika – 1.000,00 zł.

            Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych .

Powyższe zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, natomiast zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top
Skip to content