Opieka wytchnieniowa w powiecie bialskim edycja 2024

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”.

Opieka wytchnieniowa polega na:

  1. zapewnieniu osobie z niepełnosprawnością maksymalnie 14-dniowego całodobowego pobytu w placówce zapewniającej opiekę całodobową na terenie powiatu bialskiego (DPS)
  2. zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego maksymalnie 240 godzin w:
  3. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  4. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  5. domu pomocy społecznej

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

Jeśli sprawują Państwo opiekę nad najbliższymi niepełnosprawnymi i jednocześnie potrzebujecie:

  • czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienia osobistego potencjału oraz ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  • podniesienia lub uzupełnienia poziomu kompetencji dotyczących opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, rehabilitacji w warunkach domowych itp.

Zapraszamy do zgłaszania się do Programu i bezpłatnego korzystania z oferowanego wsparcia.

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, tel.: (83) 343 29 82

DOKUMENTY DO ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

karta-zgloszenia-do-programu-2024.pdf

zal.nr-1-karta-oceny-stanu-zdrowia.pdf

klauzula-rodo.pdf

Scroll to Top
Skip to content