Andrzej Wydra

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 r.

    Składanie wniosków odbywa się : – drogą internetową – przez platformę SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór od 1 stycznia 2024r.), lub przez e-PUAP  – PCPR_Biala_Podlaska – w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pokój 336, 343 oraz 340. Wnioski przyjmowane są : od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1300 pokój 336, […]

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 r. Read More »

,,Aktywny samorząd” w 2024 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programu ,,Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w siedzibie PCPR lub wykorzystując elektroniczny darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową wnioski przyjmowane są od dnia 1 marca 2024 r. w trybie ciągłym, jednak nie

,,Aktywny samorząd” w 2024 roku Read More »

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LXVI/449/2024 określiła wysokość kwot na poszczególne zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 13 lutego 2024 r.  ogłosił komunikatem na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informację o wysokości przyznanych  środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2024. Powiat Bialski otrzymał środki finansowe w wysokości  6 708 532,00 zł. W

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LXVI/449/2024 określiła wysokość kwot na poszczególne zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024 r. Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu . Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych . Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Read More »

Aktywny samorząd 2024

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE o

Aktywny samorząd 2024 Read More »

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

Powiat Bialski został zakwalifikowany do uzyskania jednorazowego dodatku w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.Celem programu było wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.Dzięki przystąpieniu do programu Powiat uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Pracy w postaci dofinansowania wynagrodzenia zawodowych

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571 ze zm.) OGŁASZA Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej z budżetu Powiatu Bialskiego w formie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego. Read More »

Scroll to Top
Skip to content