Nasze projekty UE

JESTEM – WIĘC DZIAŁAM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Projektu JESTEM – WIĘC DZIAŁAM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest adresowany do wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-27 lat oraz osób z niepełnosprawnościami […]

JESTEM – WIĘC DZIAŁAM Read More »

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”

02 czerwca 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zorganizowało konferencję podsumowującą projekt systemowy pn. „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 2008 roku, wsparciem łącznie zostało objętych 713 klientów i klientek PCPR – wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo

Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” Read More »

Festyn Rodzinny poświęcony Rodzicielstwu Zastępczemu połączony z obchodami Dnia Dziecka w Roskoszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w dniu 30.05.2015 r. już po raz 8 zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei rodzicielstwa zastępczego, połączony z obchodami Dnia Dziecka. Od 2012 roku wydarzenie to odbywa się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Impreza jest organizowana w ramach projektu systemowego „Uwierz w siebie – dokonaj

Festyn Rodzinny poświęcony Rodzicielstwu Zastępczemu połączony z obchodami Dnia Dziecka w Roskoszy Read More »

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA ŚRODOWISKA PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH

13 lutego 2015 w Sali Konferencyjnej Bialskiego Centrum Kultury w Białej podlaskiej odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla środowiska pieczy zastępczej w ramach zadania Działania o charakterze środowiskowym projektu systemowego „UWIERZ W SIEBIE – DOKONAJ METAMORFOZY”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich przybyłych przez Dyrektor PCPR Panią Halinę Mincewicz oraz przez Starostę Bialskiego Pana

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA ŚRODOWISKA PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH Read More »

Wyjazd szkoleniowo – terapeutyczny Okuninka 2013

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowo – terapeutycznego dla uczestników projektu systemowego pn: Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy w ramach PAL wychowanków pieczy zastępczej W okresie od 15 do 28 lipca 2013 roku 20 wychowanków pieczy zastępczej uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowo – terapeutycznym w ramach PAL projektu systemowego pn.: Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy, które

Wyjazd szkoleniowo – terapeutyczny Okuninka 2013 Read More »

Scroll to Top
Skip to content