Adam Golec

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.03.2021

W dniu 01.03.2021 Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych Powiatowi na realizację zadań  wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków na rok 2021 rada zaopiniowała pozytywnie.

Aktywny samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2021 ROKU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJEo możliwości …

Aktywny samorząd Czytaj dalej….

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb …

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE Czytaj dalej….

RODZINY ZASTĘPCZE – RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz 135 z póżn. zm.) jedną z form pieczy zastępczej jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Rodzice zastępczy zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodziców biologicznych. Rodzinę zastępcza tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w …

RODZINY ZASTĘPCZE – RODZAJE RODZIN ZASTĘPCZYCH Czytaj dalej….

Skip to content