Admin

Turnusy rehabilitacyjne

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnegoOsoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, […]

Turnusy rehabilitacyjne Read More »

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych

Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania PCPR.Podstawowymi warunkami

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych Read More »

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli: Dofinansowanie nie może obejmowaćkosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80%kosztów tego sprzętu,

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego Read More »

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawnej jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika Read More »

Aktywny samorząd 2023

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2023 ROKU finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE o

Aktywny samorząd 2023 Read More »

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Upoważnienie okresowe 2023 Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz) Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Read More »

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.03.2021

W dniu 01.03.2021 Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych Powiatowi na realizację zadań  wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków na rok 2021 rada zaopiniowała pozytywnie.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.03.2021 Read More »

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Szkolenie dla kandydatów: Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE Read More »

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Modyfikacja planu usamodzielnienia Oświadczenie

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Read More »

Scroll to Top
Skip to content