Nasze projekty UE

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021

W dniu 3 marca 2021 r. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Wicestarosta Bialski Pan Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz, podpisali umowę na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021 Read More »

Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020

Powiat Bialski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zakończyło realizację projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Efekty realizacji projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2020 Read More »

PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniach 03.112020-06.11.2020 przekazaliśmy 96 laptopów rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego w ramach projektu „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”. Laptopy będą wykorzystane do nauki zdalnej przez dzieci i młodzież umieszczoną w pieczy zastępczej. Oprócz laptopów zakupiono tablet ze specjalnym oprogramowaniem dla dziecka z niepełnosprawnościami. Ze

PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” Read More »

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

W dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Domom Pomocy Społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Bialskiego zostały udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach

Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej Read More »

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” W dniu 19.08.2020r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy dotyczące Projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Działania 2.8. Rozwój usług społecznych

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” Read More »

Wyjazd terapeutyczno- integracyjny dla rodzin zastępczych w Firleju

W dniach 19-23 sierpnia 2019r. w Firleju w ramach projektu „Rozwój i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim” odbył się wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych i ich dzieci zarówno umieszczonych w pieczy zastępczej jak i biologicznych. W wyjeździe uczestniczyło łącznie 125 osób w tym 10 Wolontariuszy, 1 pracownik PCPR, Psycholog oraz 16 rodzin zastępczych

Wyjazd terapeutyczno- integracyjny dla rodzin zastępczych w Firleju Read More »

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniu 21 czerwca 2019 r. 25 wychowanków rodzin zastępczych wzięło udział w wyjeździe integracyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Rozwój i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie Bialskim” Dzieci oprócz oglądania licznych eksponatów i wystaw uczestniczyły w pokazach Teatru Wysokich Napięć oraz w

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Read More »

Piknik Profilaktyczno – Integracyjny w ramach projektu „Jestem – więc działam”

1 czerwca 2019 roku na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Maniach odbył się Piknik Profilaktyczno – Integracyjny w ramach projektu „Jestem – więc działam”. Piknik skierowany był do wychowanków pieczy zastępczej oraz ich otoczenia a także do lokalnej społeczności zamieszkującej miejscowość Manie. Spotkanie rozpoczęło się od rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, który został ogłoszony miesiąc przed

Piknik Profilaktyczno – Integracyjny w ramach projektu „Jestem – więc działam” Read More »

Festyn Piknik Profilaktyczno – Integracyjny

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zapraszają na Piknik Profilaktyczno – Integracyjny, który odbędzie się dnia 01 czerwca 2019 na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Maniach. Piknik realizowany jest w ramach Projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Festyn Piknik Profilaktyczno – Integracyjny Read More »

Scroll to Top
Skip to content