Aktualności

Nowy samochód dla DPS-u w Kostomłotach

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach od 30 października 2020 r. posiada nowy samochód marki Renault Trafic przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 121 647 zł, z czego 70% kwoty pochodziło z dofinansowania pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki staraniom Starosty Powiatu Bialskiego Marusza Filipiuka …

Nowy samochód dla DPS-u w Kostomłotach Czytaj dalej….

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.) OGŁASZAotwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z …

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego Czytaj dalej….

Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na 2021 rok

Informujemy, że 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w 2021 r. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych …

Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na 2021 rok Czytaj dalej….

PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”

W dniach 03.112020-06.11.2020 przekazaliśmy 96 laptopów rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego w ramach projektu „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”. Laptopy będą wykorzystane do nauki zdalnej przez dzieci i młodzież umieszczoną w pieczy zastępczej. Oprócz laptopów zakupiono tablet ze specjalnym oprogramowaniem dla dziecka z niepełnosprawnościami. Ze …

PRZEKAZALIŚMY KOMPUTERY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” Czytaj dalej….

Moduł III – Nowy termin składania wniosków do 16 listopada Nowe Wnioski!

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do 16 listopada 2020 roku. Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w …

Moduł III – Nowy termin składania wniosków do 16 listopada Nowe Wnioski! Czytaj dalej….

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021

Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021”. Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji …

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021 Czytaj dalej….

Skip to content