Dokumenty osoby niepełnosprawne

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu . Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych .

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych . Read More »

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Read More »

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych 2024

Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania PCPR.Podstawowymi warunkami

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych 2024 Read More »

Turnusy rehabilitacyjne

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie: Warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnegoOsoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie,

Turnusy rehabilitacyjne Read More »

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych

Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania PCPR.Podstawowymi warunkami

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych Read More »

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli: Dofinansowanie nie może obejmowaćkosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80%kosztów tego sprzętu,

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego Read More »

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawnej jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika Read More »

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Upoważnienie okresowe 2023 Klauzula informacyjna RODO (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz) Klauzula informacyjna RODO – dziecko (Wypełniamy w przypadku korzystania z dofinansowania pierwszy raz)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Read More »

Scroll to Top
Skip to content