Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.03.2021

W dniu 01.03.2021 Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych Powiatowi na realizację zadań  wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków na rok 2021 rada zaopiniowała pozytywnie.

Scroll to Top
Skip to content