Dokumenty

Opieka wytchnieniowa w powiecie bialskim edycja 2024

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”. Opieka wytchnieniowa polega na: Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Jeśli sprawują Państwo opiekę nad najbliższymi niepełnosprawnymi i jednocześnie potrzebujecie: Zapraszamy do zgłaszania się do Programu i bezpłatnego korzystania z oferowanego […]

Opieka wytchnieniowa w powiecie bialskim edycja 2024 Read More »

Klauzula informacyjna

Klauzulę informacyjną składamy tylko raz, przekazując swoje dane dla PCPR Biała Podlaska, w przypadku składania kolejnych wniosków nie jest ona wymagana. W przypadku składania wniosku w imieniu wnioskodawcy (opiekun prawny lub osoba upoważniona) klauzulę informacyjną składa też osoba składająca wniosek.

Klauzula informacyjna Read More »

Dokumenty dla Rodzin Zastępczych

Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka z tytułu niepełnosprawności Wniosek na osobę pełnoletnią przebywającą w rodzinie zastępczej Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Dokumenty dla Rodzin Zastępczych Read More »

Dokumenty dla Pełnoletnich wychowanków

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Modyfikacja planu usamodzielnienia Oświadczenie

Dokumenty dla Pełnoletnich wychowanków Read More »

Dokumenty dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

WNIOSEK o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy /ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ANEKS DO PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Dokumenty dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Read More »

Scroll to Top
Skip to content