Dokumenty

Opieka wytchnieniowa

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Klauzulę informacyjną składamy tylko raz, przekazując swoje dane dla PCPR Biała Podlaska, w przypadku składania kolejnych wniosków nie jest ona wymagana. W przypadku składania wniosku w imieniu wnioskodawcy (opiekun prawny lub osoba upoważniona) klauzulę informacyjną składa też osoba składająca wniosek.

Dokumenty dla Rodzin Zastępczych

Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka z tytułu niepełnosprawności Wniosek na osobę pełnoletnią przebywającą w rodzinie zastępczej Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Dokumenty dla Pełnoletnich wychowanków

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA Indywidualny program usamodzielnienia Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki Modyfikacja planu usamodzielnienia Oświadczenie …

Dokumenty dla Pełnoletnich wychowanków Czytaj dalej….

Dokumenty dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

WNIOSEK o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy /ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ANEKS DO PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Skip to content