Klauzula informacyjna

Klauzulę informacyjną składamy tylko raz, przekazując swoje dane dla PCPR Biała Podlaska, w przypadku składania kolejnych wniosków nie jest ona wymagana.

W przypadku składania wniosku w imieniu wnioskodawcy (opiekun prawny lub osoba upoważniona) klauzulę informacyjną składa też osoba składająca wniosek.

Skip to content