Rehabilitacja społeczna

Moduł III

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do 15 października 2020 roku. Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w …

Moduł III Czytaj dalej….

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w związku z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 4 września 2020 r. upłynie termin przyjmowania wniosków dotyczących Modułu III ww. programu. Dla kogo jest ten program?Adresatami programu są …

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Czytaj dalej….

Program wyrównywania różnic między regionami

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.: obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; …

Program wyrównywania różnic między regionami Czytaj dalej….

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej pełnią ważną rolę w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności intelektualnej i ruchowej. Stwarzają one możliwość przywrócenia tym osobom umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej, zmierzających do ich usamodzielnienia, nauczenia wykonywania czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz wpojenia umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy. Uczestnikami …

Warsztaty terapii zajęciowej Czytaj dalej….

Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i …

Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji Czytaj dalej….

Skip to content