Aktualności

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2024

Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2024”. Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2024. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji […]

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2024 Read More »

Wystartowała infolinia iPFRON+

Wystartowała infolinia iPFRON+ Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji. Poznaj iPFRON+ Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez

Wystartowała infolinia iPFRON+ Read More »

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 30 maja 2023 r. Uchwałą Nr LVIII/379/2023 przyjęła do realizacji ” Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023-2031 „

Powyższa strategia znajduje się w zakładce – Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 30 maja 2023 r. Uchwałą Nr LVIII/379/2023 przyjęła do realizacji ” Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023-2031 „ Read More »

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

06 czerwca 2023 roku odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. W tym roku oprócz dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego gościliśmy także dzieci i młodzież z Ukrainy wraz z opiekunami zastępczymi. Piknik rozpoczął się od podziękowań sponsorom oraz wolontariuszom, którzy bezinteresownie pomagali nam przy

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Read More »

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023-2031

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej ogłasza, że w dniach od 03 kwietnia 2023 roku do dnia 17 kwietnia 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu bialskiego, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i pieczy zastępczej i innymi podmiotami w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023–2031.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bialskim na lata 2023-2031 Read More »

Aktywny samorząd w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Już od dziś można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu o dofinansowanie m.in:  zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym;  nowoczesnych protez kończyn;  sprzętu komputerowego;  refundację kosztów studiów; Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia finansowanego

Aktywny samorząd w 2023 roku Read More »

Rozpoczynamy nabór w ramach programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami Powiat Bialski aplikował o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023, aby mieszkańcy Powiatu Bialskiego, którzy sprawują opiekę nad

Rozpoczynamy nabór w ramach programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 Read More »

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Uchwała Nr 669/2022 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej finansowanego z budżetu

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2023 Read More »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. Read More »

Scroll to Top
Skip to content