Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż zgodnie z założeniami wskazanymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tut. Centrum opracowało Powiatowy program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc na 2021r. Podstawowym celem działań programowych jest rozpoznanie oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Założenia Programu to również:

  1. Rozwój samoświadomości.
  2. Nabycie umiejętności budowania celów życiowych.
  3. Rozwój umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych.
  4. Rozwój zachowań społecznych.
  5. Działania przeciwstawiające się agresji oraz innym zagrożeniom.

Program skierowany jest do:

  1. osób samodzielnie zgłaszających się,
  2. osób kierowanych przez sąd, skazanych za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy lub inne, korzystających z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  3. osób kierowanych przez podmioty uprawnione do prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,
  4. osób zobowiązanych przez inne organy, instytucje i organizacje,
  5. osób, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny stanowiący podstawę do kontynuacji edukacji przeciw przemocowej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W bieżącym roku tut. Centrum realizuje jeden cykl Programu, który prowadzony jest przez parę trenerską psychologa i pedagoga. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej w godzinach popołudniowych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Program rozpoczął się 5 sierpnia 2021r. i będzie trwał do końca października 2021r.

Scroll to Top
Skip to content