Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy!

Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem Projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, jak również prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
W dniu 16 września 2010 roku pod takim samym hasłem w Sali Wielkiej Restauracji Skala w Białej Podlaskiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję poświęconą złożonemu procesowi wprowadzania w dorosłość młodzieży, której start w dorosłe życie bywa utrudniony poprzez bagaż doświadczeń, jakim została naznaczona przez los oraz promocji inicjatyw realizowanych przez pracowników Centrum.

Skip to content