Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

  • 1)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,
  • 2)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe.

Na realizację zadania wymienionego w pkt.1 przeznacza się środki w kwocie 15.000,00 zł
Na realizację zadania wymienionego w pkt.2 przeznacza się środki w kwocie 5.000,00 zł

Skip to content