Warsztaty terapii zajęciowej Wisznice

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wisznicach powstał w grudniu 2005 roku. Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Na co dzień otaczamy opieką 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice, Rossosz, Łomazy, Sosnówka i Tuczna. Głównym celem działalności Warsztatu jest: rehabilitacja zawodowa i społeczna, czyli odpowiednie przygotowanie Naszych uczestników do podjęcia zatrudnienia na chronionym bądź otwartym rynku pracy oraz ogólny rozwój i poprawa sprawności, które są niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia środowiska każdego uczestnika.

Realizacja zadań Warsztatu odbywa się poprzez: działania terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników w ramach sześciu pracowni zawodowych:

 • florystyczno – wikliniarskiej;
 • gospodarstwa domowego;
 • komputerowej;
 • krawieckiej;
 • plastycznej;
 • rękodzieła;

Ponadto prowadzimy również zajęcia:

 • w formie terapii środowiskowej:
  1. wycieczki;
  2. imprezy;
  3. spotkania integracyjne i kulturalno-oświatowe;
  4. konkursy;
  5. turnieje;
 • rehabilitacji ruchowej

Aby zapewnić większą efektywność podejmowanych działań podopieczni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych oraz są objęci wsparciem psychologicznym.

Należy podkreślić, iż nie jesteśmy sami w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.
W latach 2005-2010 współpracowaliśmy między innymi z: władzami samorządowymi, Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, Związkiem Emerytów i Rencistów w Wisznicach, Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach, Podlaską Fundacją Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej, Gminną Biblioteką Publiczną w Wisznicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wisznicach oraz miejscowymi szkołami.

Scroll to Top
Skip to content