Warsztaty terapii zajęciowej Międzyrzec Podlaski

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Podlaskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych
ul. Zahajkowska 44 F, tel/fax 662 021 420
21-560 Międzyrzec Podlaski
WWW:http://www.wtzmiedzyrzec.pl , e-mail: kierownik@wtzmiedzyrzec.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim powstał w styczniu 1999 roku. Organem prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.
Placówka mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim. Na początku działalności terapia zajęciowa prowadzona była w czterech pracowniach, w grudniu 2003r. została otwarta pracownia komputerowa i tym samym zwiększyła się liczba uczestników. Obecnie do WTZ uczęszcza 27 osób niepełnosprawnych od 18 roku życia z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikami warsztatu są osoby z Miasta Międzyrzeca oraz okolicznych gmin.
WTZ dysponuje własnym samochodem, który dowozi uczestników na zajęcia terapeutyczne. Od 2005 roku jest to nowy VW T5, zakupiony w ramach programu PFRON likwidacja barier transportowych dla WTZ.

Celem warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, która odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej.
Terapia uczestników odbywa się na podstawie indywidualnego programu terapii i rehabilitacji dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego uczestnika.
Uczestnicy są objęci kompleksową rehabilitacją realizowaną poprzez:

  1. zajęcia terapeutyczne w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, gospodarstwa domowego, galanterii skórzanej i komputerowej.
  2. kinezyterapię
  3. zajęcia na basenie
  4. wsparcie psychologiczne
  5. opiekę medyczno – pielęgniarską
  6. zajęcia kulturalno – rekreacyjne

Warsztat to nie tylko przygotowanie do wykonywania różnych prac, ale też nauka samodzielności, przygotowania do aktywnego spędzania czasu wolnego. W związku z tym w WTZ organizowane są liczne zajęcia dodatkowe typu: wycieczki, imprezy integracyjne i okolicznościowe, wyjścia do kina, pizzerii itp. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach psychologiczno-doradczych, których celem jest zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego. Pod okiem specjalistów uczą się wypełniać dokumenty aplikacyjne, określać swoje predyspozycje zawodowe. Jednostka prowadząca Warsztat – Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych pozyskuje środki finansowe z Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz sponsorów. Z pozyskanych funduszy organizuje imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne, wycieczki dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy WTZ również biorą czynny udział w imprezach integracyjnych współorganizowanych przez PSON.

Scroll to Top
Skip to content