RDD Bohukały z mieszkaniem chronionym

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2
Bohukały 133
21-550 Terespol

Na terenie Powiatu Bialskiego w miejscowości Bohukały, gm. Terespol funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego : Dom Rodzinny Nr 1 oraz Dom Rodzinny Nr 2 „ Jedno Serce”. Prowadzenie tych Domów Powiat zlecił Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego „ Jedno serce”. Domy mieszczą się w odremontowanym budynku szkoły podstawowej, są położone na malowniczym terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Od Białej Podlaskiej dzieli je odległość 35 km natomiast od Terespola 15 km. Obecnie w Domach łącznie wychowuje się 17 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Ponadto przy Domu Rodzinnym ,, Jedno Serce” Nr 1 funkcjonuje mieszkanie chronione, przeznaczone dla czterech usamodzielniających się osób.
Wychowankowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę, wychowanie oraz właściwe warunki materialno – bytowe. Opiekunowie starają się zabezpieczyć wszystkie niezbędne potrzeby dzieci, umożliwić im rozwijanie swoich talentów i zainteresowań, a przede wszystkim dają im ciepło domu rodzinnego, którego zabrakło w ich naturalnych rodzinach.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placowkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bialskiego

Scroll to Top
Skip to content