Program dla osób stosujących przemoc

Przestań być wrogiem a zostań przyjacielem
Adresatami są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii,

  1. osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, którym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,
  2. osoby, które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w programie.

Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu m.in.:

  1. uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
  2. uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
  3. rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
  4. opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
  5. nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,
  6. naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie,
  7. uczenie się korzystania z pomocy innych,
  8. naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć itp.

Kolejne edycje programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej powyższy program realizuje od 2007 roku.
Do roku 2014 łącznie odbyło się 18 edycji programu.
Program był realizowany w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, w gminach: Międzyrzec Podl., Terespol, Rokitno, Zalesie, Janów Podl., Tuczna, Piszczac.

Scroll to Top
Skip to content