Punkt Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oferuje wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej :

 • konfliktami rodzinnymi związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,
 • bezrobociem,
 • problemami osobowościowymi,
 • nagłą utratą bliskich,
 • uzależnieniami.
  PIK działa na dwóch płaszczyznach:
 • diagnostyczno – konsultacyjnej – rozpoznanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń.
 • terapeutycznej – oddziaływanie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania klientów.
  PIK oferuje poradnictwo specjalistyczne tj.:
 • poradnictwo socjalne,
 • poradnictwo pedagogiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo psychologiczne.
  Ważnym celem działalności punktu jest podjęcie działań profilaktycznych poprzez rozpropagowywanie informacji o sposobach szukania pomocy i instytucjach, do których można się zwrócić o wsparcie, współpracy z lokalnymi mediami.
  Punkt Interwencji Kryzysowej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR tj. 7.30 – 15.30
Scroll to Top
Skip to content