Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
21-543 Konstantynów
Tel. 83 341-41-40, 341-41-71, 341-41-72
Fax. 83 341-41-40
E-mail: dpskonstantynow@neostrada.pl; dpskonstantynow@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bialskiego, zapewniającą całodobową opiekę dla 108 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego pod pozycją Nr 42 i posiada zezwolenie od 30.12.2005r. na czas nieokreślony.
Bazę lokalową Domu stanowi pięć wolnostojących budynków tj. dwa budynki mieszkalne, budynek kuchni i pralni, budynek administracyjny oraz pro – morte z kaplicą. Teren wokół jest ogrodzony, zagospodarowany ciągami pieszo – jezdnymi, parkingami, trawnikami oraz ogródkami kwiatowymi. Całość wybudowana w latach 1996 – 1998 z przeznaczeniem na potrzeby domu pomocy społecznej.

Średnio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

Scroll to Top
Skip to content