POW Janów Podlaski

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Janowie Podlaskim
ul. Konopnickiej 21
21-505 Janów Podlaski
tel. 83 3413258
Wychowawca koordynujący P. Dorota Sokołowska

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Janowie Podlaskim jest placówką socjalizacyjną w powiecie bialskim, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Janowie Podlaskim jest przeznaczona dla 12 wychowanków.

Przeznaczona jest dla grupy młodzieży dorastającej. Program wychowawczy oparty na metodach pracy ze „społecznością”, a wiec większość ważnych decyzji dotyczących życia grupy podejmowana jest przez wszystkich jej członków. Metody i formy pracy w grupie mieszkaniowej odbiegają znacznie od rzeczywistości metodycznej tradycyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem grupy usamodzielnienia jest stworzenie warunków sprzyjających w nabywaniu przez wychowanków niezbędnych umiejętności życiowych: samoobsługi, prowadzenia domu, załatwienia spraw urzędowych, jak również przygotowanie wychowanków do samodzielności.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placowkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bialskiego

Skip to content