DR Żabce

Dom Rodzinny w Żabcach
Żabce 15
21-560 Międzyrzec Podlaski
Tel. (83) 373-33-04

Dom Rodzinny w Żabcach funkcjonuje od 01.01.2001 roku, jest to całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego.

W placówce rodzinnej może przebywać od 4 do 8 dzieci, w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

Rodzinne Domach Dziecka zastępują dzieciom rodzinę biologiczną, zapewniają całodobową opiekę i wychowanie, stwarzają jak najlepsze warunki ich rozwoju, zaspokajają potrzeby biopsychiczne oraz przygotowują dzieci do samodzielnego życia w przyszłości. W Rodzinnych Domach Dziecka zapewnia się dzieciom ciepłą, rodzinną i serdeczną atmosferę. Podtrzymywane są tradycje rodzinne, religijne i narodowe.

Przy Domu funkcjonuje również mieszkanie chronione, w którym mogą zamieszkiwać wychowankowie będący w procesie usamodzielnienia.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placowkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bialskiego

Scroll to Top
Skip to content