POW Międzyrzec Podlaski

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Białej Podlaskiej z Siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim jest jednostką organizacyjną pobytu dziennego działającą od stycznia 2006, przeznaczoną dla osób z zburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Bialskiego, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu w środowisku, rodzinie i społeczeństwie. Celem Ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, readaptacji do życia społecznego oraz w miarę możliwości do aktywności zawodowej osób z zburzeniami psychicznymi.

Ośrodek realizuje:

  1. psychoterapię indywidualną i grupową,
  2. psychoedukację,
  3. treningi umiejętności społecznych,
  4. działania integracyjno-środowiskowe,
  5. zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
  6. terapię przez pracę,
  7. zajęcia terapeutyczne w pracowniach: artystyczno-muzycznej, komputerowej, kulinarnej.

Zajęcia w Ośrodku odbywają się przez 5 dni w tygodniu/od poniedziałku do piątku/ w godzinach 7.30 do 15.30. Osoby przebywające w Ośrodku biorą udział w organizowanych zajęciach w zależności od swoich potrzeb i możliwości, korzystają z jednego gorącego posiłku dziennie, przygotowują uroczystości o charakterze osobistym /urodziny, imieniny/. Uczestniczą w imprezach integracyjnych odbywających się na terenie województwa, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Organizowane są też wyjścia do kina i galerii.

Decyzję kierującą do Ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 na podstawie podania osoby zainteresowanej, zaświadczenia lekarza psychiatry i wywiadu środowiskowego. Pobyt w ośrodku jest odpłatny, wysokość odpłatności dostosowana do sytuacji materialnej osoby, osoba może być zwolniona z odpłatności.

Siedzibą Ośrodka jest Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 5, tel./fax 083 3715443, e-mail powbp@wp.pl

Scroll to Top
Skip to content