Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Kozula
21-500 Biała Podlaska
Telefon (Centrala): 083-343-61-31
Telefon/ Faks: 083-343-34-70
Adres strony internetowej : www.dpskozula.pl
Adres e-mail: dps.kozula@o2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli przeznaczony jest dla 220 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych. Jest to placówka stacjonarna, zapewniająca całodobową opiekę i zaspokajająca potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

Dom położony jest na terenie malowniczego XIX-wiecznego parku. Pobliski las, rzeka, łąki tworzą swoisty mikroklimat sprzyjający psychicznemu i fizycznemu zdrowiu mieszkańców.

Zespół budynków domu został zlokalizowany obok zabytkowego dworku, w którym zamieszkują najmłodsi mieszkańcy domu.

Mieszkańcy (200 dorosłych w różnym wieku) zamieszkują w 1,2,3 – osobowych pokojach. Mają też zapewnioną opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą oraz ze strony lekarzy, rehabilitantów i terapeutów. Ponadto do dyspozycji mieszkańców pozostają: kapelan, psycholog oraz pracownik socjalny.

Liczne pracownie terapeutyczne: tkacko-krawiecka, muzyczno-rytmiczna, gospodarstwa domowego, ślusarsko-stolarska, podtrzymywania umiejętności i zwiększania aktywności mieszkańców z demencją i niedowładem kończyn, biblioteka-czytelnia, świetlica, kaplica, stwarzają możliwość aktywnego spędzenia czasu.

Stworzone zostały również warunki do prowadzenia kompleksowej rehabilitacji tj. kinezyterapia, fizykoterapia, krioterapia, hydroterapia. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii, na bazie koni rasy „Konik Polski”.

Szczególnie najmłodsi mieszkańcy, pozbawieni możliwości doznawania wrażeń zewnętrznych uczą się kontaktowania z rzeczywistością, odbierania bodźców, reagowania na ruch i otoczenie, w sali Doświadczania Świata.

Na terenie Domu realizowane jest również nauczanie wynikające z obowiązku szkolnego, przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych. W domu działa od 1995 roku zespół wokalny „KOZULANKA”. Może się on poszczycić wieloma sukcesami na festiwalach ogólnopolskich, imprezach regionalnych i wojewódzkich.

Dewizą Domu jest stworzenie rodzinnej atmosfery, ciepła i dobrego samopoczucia jego mieszkańców, odpowiedzialność za siebie i innych, integracja ze środowiskiem i stały kontakt z rodzinami.

Średnio miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

Scroll to Top
Skip to content