Rada ds Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 29 Starosty Bialskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania składu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2021-2025 r.

Zarządzenie Nr 29 Starosty Bialskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania składu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2021-2025 r. Na podstawie art. 44 c ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. , poz. 426 …

Zarządzenie Nr 29 Starosty Bialskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania składu członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2021-2025 r. Czytaj dalej….

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych w dniu 1.03.2021

W dniu 01.03.2021 Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych zapoznała się z propozycją podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznawanych Powiatowi na realizację zadań  wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału środków na rok 2021 rada zaopiniowała pozytywnie.

Skip to content