Informacje o PCPR

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 o ochronie danych (RODO) 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (PCPR), ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisemnie lub elektronicznie: Powiatowe Centrum Pomocy

Klauzula informacyjna RODO Read More »

Informacje o działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2021 ROK Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Bialskiego za 2021 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2020 ROK Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Bialskiego za 2020 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA

Informacje o działalności Read More »

Kadra PCPR

Małgorzata Malczuk – dyrektor Dział administracyjno – księgowy Dział pomocy dziecku i rodzinie Zespół ds. świadczeń i domów pomocy społecznej Zespół ds. pieczy zastępczej Dział rehabilitacji społecznej Samodzielne stanowiska pracy

Kadra PCPR Read More »

Scroll to Top
Skip to content