Informacje o PCPR

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 o ochronie danych (RODO) 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (PCPR), ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisemnie lub elektronicznie: Powiatowe Centrum Pomocy …

Klauzula informacyjna RODO Czytaj dalej….

Kadra PCPR

Małgorzata Malczuk – dyrektor Dział administracyjno – księgowy Wioletta Mincewicz – główny księgowy Małgorzata Sawicka – starszy księgowy Adam Golec – główny specjalista Dział pomocy dziecku i rodzinie Bożena Przybylska – kierownik działu Zespół ds. świadczeń i domów pomocy społecznej Andrzej Wydra – starszy pracownik socjalny Magdalena Mincewicz-Greczuk – pracownik socjalny Zespół ds. pieczy zastępczej …

Kadra PCPR Czytaj dalej….

Zadania PCPR

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)Do zadań własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego …

Zadania PCPR Czytaj dalej….

Skip to content