Informacje o działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2021 ROK

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Bialskiego za 2021 r.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2020 ROK

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Bialskiego za 2020 r.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2013 ROK


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE JAKO ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE BIALSKIM W ROKU 2012


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2009 ROK

Scroll to Top
Skip to content