Aktualności

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2 czerwca zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Impreza została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań środowiskowych projektu systemowego pod nazwą „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”. Festyn rozpoczęła Pani Halina Mincewicz – dyrektor PCPR, następnie w imieniu Starosty Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego głos zabrała

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Read More »

APEL O POMOC DLA OSIEROCONYCH DZIECI Z POŁOSEK

Szanowni Państwo Tragedia, która niedawno wydarzyła się w Połoskach poruszyła wiele ludzkich serc. Napływające wyrazy współczucia i dobre słowa, z którymi spotykają się po śmierci rodziców osierocone dzieci, dają nadzieję na przezwyciężenie trudnej sytuacji. Nie mniej jednak to za mało, by stworzyć dla nich prawdziwy dom, w którym mogłyby czuć się bezpiecznie. Dnia 24 stycznia

APEL O POMOC DLA OSIEROCONYCH DZIECI Z POŁOSEK Read More »

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)OGŁASZAotwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu powiatu Białej Podlaskiej

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej Read More »

Konsultacje w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016 „

Trwają prace nad projektem wieloletniego programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii

Konsultacje w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016 „ Read More »

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA IV EDYCJĘ PROJEKTU UWIERZ W SIEBIE – DOKONAJ METAMORFOZY

W ramach promocji Projektu systemowego Uwierz w siebie –dokonaj metamorfozy 30 września w Sali Wielkiej Restauracji Skala w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja podsumowująca IV edycję Projektu oraz działania podejmowane na rzecz aktywnej integracji. Spotkanie rozpoczęto od przywitania przybyłych gości przez Panią Halinę Mincewicz Dyrektora PCPR w Białej Podlaskiej. Konferencję otworzył Pan Tadeusz Łazowski Starosta

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA IV EDYCJĘ PROJEKTU UWIERZ W SIEBIE – DOKONAJ METAMORFOZY Read More »

Scroll to Top
Skip to content