Aktualności

Rodzicielstwo zastępcze nadzieją dla opuszczonych dzieci

Los dzieci porzuconych i osieroconych od wielu lat stanowi przedmiot troski zarówno władz jak i przedstawicieli wielu gremiów zawodowo zajmujących się udzielaniem pomocy.W powiecie Bialskim nadal jest znaczna liczba dzieci pozbawionych opieki. Za mało jest jednak rodzin zastępczych, które chciałyby stworzyć im dom, w którym czułyby się bezpiecznie. Wiele dzieci z naszego powiatu czeka na …

Rodzicielstwo zastępcze nadzieją dla opuszczonych dzieci Czytaj dalej….

Oferta sprzedaży

Dom Rodzinny w Żabcach ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu HYUNDAI STARTEX szczegóły w ogłoszeniu.

Nowy wzór oferty, umów, sprawozdań dla organizacji pozarządowych

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania udostępniamy nowe wzory ofert,umów i sprawozdań.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) O G Ł A S Z Aotwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu powiatu …

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej Czytaj dalej….

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu: 1)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 2)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Na realizację zadania wymienionego w pkt.1 przeznacza się środki w kwocie 15.000,00 złNa realizację zadania wymienionego w …

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej Czytaj dalej….

Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy!

Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem Projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, jak również prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.W dniu 16 września 2010 roku pod takim samym hasłem …

Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy! Czytaj dalej….

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku realizuje projekt „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”

W projekcie uczestniczy 165 klientów i klientek Centrum –  osoby w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zostali objęci działaniami takimi jak:Aktywizacja zawodowa –  cykl zajęć warsztatowych oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym Aktywizacja społeczna – spotkania indywidualne oraz warsztaty edukacyjne z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności a także z zakresu …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku realizuje projekt „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” Czytaj dalej….

Skip to content