Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu: 1)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 2)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Na realizację zadania wymienionego w pkt.1 przeznacza się środki w kwocie 15.000,00 złNa realizację zadania wymienionego w …

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej Czytaj dalej….

Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy!

Pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem Projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, jak również prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.W dniu 16 września 2010 roku pod takim samym hasłem …

Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy! Czytaj dalej….

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku realizuje projekt „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”

W projekcie uczestniczy 165 klientów i klientek Centrum –  osoby w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zostali objęci działaniami takimi jak:Aktywizacja zawodowa –  cykl zajęć warsztatowych oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym Aktywizacja społeczna – spotkania indywidualne oraz warsztaty edukacyjne z zakresu komunikacji interpersonalnej i asertywności a także z zakresu …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku realizuje projekt „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” Czytaj dalej….

Skip to content