Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza II nabór do udziału w projekcie „WENUS jest przedsiębiorcza”

Projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 01.08.2013r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 56 kobiet zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia stopa bezrobocia dla województwa lubelskiego.

Szczegóły na stronie http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/projekcie

Scroll to Top
Skip to content