Punkt Interwencji Kryzysowej

10 lipca, 2020
Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oferuje wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej : konfliktami rodzinnymi związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym, bezrobociem, problemami osobowościowymi, nagłą utratą bliskich, uzależnieniami.PIK działa na dwóch płaszczyznach: diagnostyczno – konsultacyjnej – rozpoznanie sytuacji kryzysowej,…
11 lipca, 2020
Przestań być wrogiem a zostań przyjacielemAdresatami są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii, osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, którym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym, osoby, które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w programie.…
Skip to content