Punkt Interwencji Kryzysowej

10 lipca, 2020

Punkt Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oferuje wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej : konfliktami rodzinnymi związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem rodzinnym,bezrobociem,problemami osobowościowymi,nagłą utratą bliskich,uzależnieniami.PIK działa na dwóch płaszczyznach:diagnostyczno – konsultacyjnej – rozpoznanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych…

11 lipca, 2020

Program dla osób stosujących przemoc

Przestań być wrogiem a zostań przyjacielemAdresatami są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii, osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, którym sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym, osoby, które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w programie….

Scroll to Top
Skip to content