Informacje o PCPR

1 lipca, 2020

Zadania PCPR

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.)Do zadań własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i…

2 lipca, 2020

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

3 lipca, 2020

Kadra PCPR

Małgorzata Malczuk – dyrektor Dział administracyjno – księgowy Wioletta Mincewicz – główny księgowy Anna Firsiuk – starszy księgowy Agnieszka Piwoni – specjalista Dział pomocy dziecku i rodzinie Aurelia Kułakowska – kierownik działu Zespół ds. świadczeń i domów pomocy społecznej Magdalena Mincewicz-Greczuk – starszy pracownik socjalny Beata Chudzik – pracownik socjalny…

8 lipca, 2020

Informacje o działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2021 ROK Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Bialskiego za 2021 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA 2020 ROK Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Bialskiego za 2020 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY…

9 lipca, 2020

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 o ochronie danych (RODO) 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (PCPR), ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisemnie…

Scroll to Top
Skip to content