Kadra PCPR

Małgorzata Malczuk – dyrektor

Dział administracyjno – księgowy

 • Wioletta Mincewicz – główny księgowy
 • Małgorzata Sawicka – starszy księgowy
 • Adam Golec – główny specjalista

Dział pomocy dziecku i rodzinie

 • Bożena Przybylska – kierownik działu

Zespół ds. świadczeń i domów pomocy społecznej

 • Andrzej Wydra – starszy pracownik socjalny
 • Magdalena Mincewicz-Greczuk – pracownik socjalny

Zespół ds. pieczy zastępczej

 • Aurelia Kułakowska – pedagog
 • Urszula Hajbos – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Izabela Dacewicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Piotr Jaworski – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Monika Kiryczun – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Ilona Romaniuk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dział rehabilitacji społecznej

 • Grzegorz Panasiuk – kierownik działu
 • Malesa Małgorzata – specjalista
 • Iwona Brodzicka – pracownik socjalny
 • Woźniak Mirosława – starszy pracownik socjalny

Samodzielne stanowiska pracy

 • Monika Maksymiuk – psycholog
 • Katarzyna Jaroszewicz – specjalista
Scroll to Top
Skip to content