Czas wolny dzieci z rodzin zastępczych

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci mają ich opiekunowie zastępczy. Czas wolny to nie tylko zabawa, odpoczynek, regeneracja psychofizyczna ale rozwój zdolności, zainteresowań i pasji, jak również scalanie rodziny.

Jak wynika z badań duża część dzieci spędza czas wolny przed komputerem lub telewizorem, a rozmowy z rówieśnikami ograniczają się niekiedy do komunikatorów internetowych. Rodziny zastępcze z naszego Powiatu dbają o różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego. Zachęcają i organizują dzieciom kreatywne i atrakcyjne dla nich zajęcia. Poniżej prezentujemy tylko niektóre formy spędzania czasu wolnego przez dzieci w rodzinach zastępczych.

Scroll to Top
Skip to content