Czas na seniora – utworzenie Klubów Seniora w Gminie Kodeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Kodnia  zaprasza do udziału w projekcie
„Czas na seniora – utworzenie Klubów Seniora w Gminie Kodeń”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 31 osób (24 Kobiet i 7 Mężczyzn)zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kodeń do 30.04.2023 r. poprzez utworzenie
i prowadzenie zajęć w ramach 2 Klubów Seniora w Kostomłotach II i Dobromyślu dla 26 osób oraz zorganizowanie usług asystenckich dla 5 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do osób  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:

  • zamieszkują na  terenie wiejskim,
  • są mieszkańcami  Gminy Kodeń,
  • mają ukończone 60 lat /dotyczy tylko uczestników Klubu Seniora/,
  • posiadają status osoby niepełnosprawnej / dotyczy tylko usług asystenckich/,
  • potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

„Kluby Seniora w Gminie Kodeń” będą miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej grupie, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby Seniora pozwolą na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/ aktywnościach.

Szczegółowe informacje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu

ul. 1 Maja 20

21-509 Kodeń

Tel.kom.: 500 582 286

e-mail klub.seniora.koden@gmail.com

Skip to content