OPIEKA WYTCHNIENIOWA W POWIECIE BIALSKIM

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom opiekunów dzieci i dorosłych
z niepełnosprawnościami Powiat Bialski w grudniu 2020 roku aplikował o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021, aby mieszkańcy Powiatu Bialskiego, którzy sprawują opiekę nad swoimi najbliższymi niepełnosprawnymi będą mogli nieodpłatnie skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy
w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa polega na:

  1. zapewnieniu osobie wymagającej opieki maksymalnie 14-dniowego całodobowego pobytu w jednym z domów pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego,
  2. specjalistycznym poradnictwie indywidualnym lub grupowym (psychologicznym lub terapeutycznym) oraz wsparciu w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

Jeśli sprawują Państwo opiekę nad najbliższymi niepełnosprawnymi i jednocześnie potrzebujecie:

  • czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienia osobistego potencjału oraz ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  • podniesienia lub uzupełnienia poziomu kompetencji dotyczących opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, rehabilitacji w warunkach domowych itp.

Zapraszamy do zgłaszania się do Programu i bezpłatnego korzystania z oferowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, tel.: (83) 343 29 82 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce OPIEKA WYTCHNIENIOWA.

Plakat dofinansowania z funduszu solidarnosciowego Opieki wytchnieniowej - edycja 2021, wartosć 306000 zł - polska flaga i godło
Scroll to Top
Skip to content