Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Mamy przyjemność poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z ramienia Powiatu Bialskiego będzie realizować Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom opiekunów dzieci i dorosłych
z niepełnosprawnościami Powiat Bialski aplikował o środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023, aby mieszkańcy Powiatu Bialskiego, którzy sprawują opiekę nad swoimi najbliższymi niepełnosprawnymi mogli nieodpłatnie skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa polega na:

 1. zapewnieniu osobie z niepełnosprawnością maksymalnie 14-dniowego całodobowego pobytu w placówce zapewniającej opiekę całodobową na terenie powiatu bialskiego
  (DPS)
 2. zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego maksymalnie 240 godzin w:
 3. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 4. ośrodku wsparcia,
 5. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 6. domu pomocy społecznej

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

Jeśli sprawują Państwo opiekę nad najbliższymi niepełnosprawnymi i jednocześnie potrzebujecie:

 • czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienia osobistego potencjału oraz ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 • podniesienia lub uzupełnienia poziomu kompetencji dotyczących opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, rehabilitacji w warunkach domowych itp.

Zapraszamy do zgłaszania się do Programu i bezpłatnego korzystania z oferowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, tel.: (83) 343 29 82

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Klauzula informacyjna RODO

Skip to content