Informacja w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w nawiązaniu do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w załączeniu przedkłada dane teleadresowe podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zakres w/w oddziaływań

Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy pt.: „ Przestań być wrogiem , a zostań przyjacielem”.

  1. Podmiot realizujący – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, Tel. (83) 343-29-82, 343-70-66, e-mail pcprbp@wp.pl
  2. Zakres oddziaływań programu. Programem obejmowane są osoby przebywające w zakładzie karnym lub osoby ze środowiska posiadające wyroki skazujące za stosowanie przemocy domowej lub z wszczętą procedurą Niebieskiej Karty. Program obejmuje następujące zagadnienia: – Społeczno – kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej. – Dzieci, przemoc i wychowanie. – Przemoc seksualna. – Promocja pozytywnych standardów i wartości. – Stres i radzenie sobie z nim. – Komunikacja interpersonalna. – Alkohol i patologia życia codziennego. – Tolerancja i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych. – Planowanie i rozwijanie samokontroli. – Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.
Scroll to Top
Skip to content