Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Uchwał w sprawie wyboru ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego w formie wsparcia oraz w formie powierzenia zadania organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego.

Skip to content