Warsztaty terapii zajęciowej Konstantynów

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie
ul. Piłsudskiego 27
21-543 Konstantynów
tel/fax.: (83) 345 00 69
e-mail: kierownik@wtzkonstantynow.pl
strona www: www.wtzkonstantynow.pl

Na terenie gminy Konstantynów od 2013 roku funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, jako jednostka podległa GOPS. To placówka stworzona z myślą o osobach dotkniętych różnymi niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą już w edukacji i nie mogą podjąć zatrudnienia. Dzięki jego działalności mogą one brać udział w terapii i rehabilitacji

Udział w zajęciach w naszej placówce jest całkowicie bezpłatny. Osobom, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do warsztatu, umożliwiamy dojazd naszym busem. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w czterech pracowniach:

  • rękodzieła artystycznego,
  • gospodarstwa domowego,
  • technicznej
  • komputerowej
  • (wkrótce również w pracowni krawieckiej i plastycznej).

Uczestnicy korzystają z terapii psychologicznej i psychoedukacyjnej, muzyko i choreoterapii, socjoterapii. Na miejscu odbywają się zajęcia z rehabilitantem, które uzupełniane są odbywającymi się cyklicznie na basenie AWF w Białej Podlaskiej zajęciami fizjoterapeutycznymi w wodzie.

Zajęcia w naszej placówce prowadzone są w formie indywidualnych oddziaływań, bądź terapii w grupie przez instruktorów terapii zajęciowej, pracownika kulturalno-oświatowego, pracownika socjalnego i psychologa.

Nasi uczestnicy mają możliwość integracji społecznej oraz rozwoju poprzez udział we wszelkich imprezach kulturalnych i integracyjnych, a także wycieczkach organizowanych przez naszą placówkę. Realizacja wielu przedsięwzięć jest możliwa dzięki stałej współpracy z instytucjami i placówkami. Współpracujemy z Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w zakresie doradztwa zawodowego dla uczestników WTZ. Doradcy zawodowi cyklicznie przyjeżdżają w celu prowadzenia zajęć m.in.: z pisania dokumentów aplikacyjnych. We współpracy z tutejszymi placówkami organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe m.in.: konkursy z okazji Dnia Książki wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną, Sportowa Impreza Integracyjna współorganizowana przez Klub Sportowy „Kanzas” oraz Szkołą Podstawową w Konstantynowie i grupą wolontariuszy, czy ze stowarzyszeniem Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe, które wspomaga gminę i naszą placówkę w pozyskiwaniu funduszy na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjnych naszych podopiecznych. W roku 2017 udało się zakupić i przekazać do użytkowania uczestniczce sprzęt za ok. 15 tys. zł.

Scroll to Top
Skip to content