POW Szachy

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szachach
Szachy 22b
21-570 Drelów
Tel. 83 372 13 90
Wychowawca koordynujący P. Marzena Kukawska Makuła

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szachach jest placówką socjalizacyjną w powiecie bialskim, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szachach jest przeznaczona dla 14 wychowanków.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Szachach przeznaczona jest dla grupy młodzieży dorastającej, zlokalizowanej poza terenem macierzystego domu dziecka. Program wychowawczy oparty na metodach pracy ze „społecznością”, a wiec większość ważnych decyzji dotyczących życia grupy podejmowana jest przez wszystkich jej członków. Metody i formy pracy w grupie mieszkaniowej odbiegają znacznie od rzeczywistości metodycznej tradycyjnych placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem grupy usamodzielnienia jest stworzenie warunków sprzyjających w nabywaniu przez wychowanków niezbędnych umiejętności życiowych: samoobsługi, prowadzenia domu, załatwienia spraw urzędowych, jak również przygotowanie wychowanków do samodzielności.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placowkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Bialskiego

Scroll to Top
Skip to content