Aktualności

III Forum Kobiet Aktywnych

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w III Forum Kobiet Aktywnych – 1 lipca 2011 roku w Lubyczy Królewskiej. III Forum Kobiet Aktywnych jest świętem aktywnych kobiet wiejskich całego województwa lubelskiego. Pomysł organizacji tego spotkania, podobnie jak w latach ubiegłych, powstał w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES” różnorodnych forma wsparcia i dowartościowania kobiet wiejskich, […]

III Forum Kobiet Aktywnych Read More »

Święto Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 28.05.2011r. na terenie Domu Rodzinnego w Żabcach odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Bialskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „ Jedno serce” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w związku z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego obchodzonym cyklicznie w dniu 30 maja. W festynie uczestniczyły niespokrewnione z dziećmi rodziny zastępcze z całego Powiatu i placówki

Święto Rodzicielstwa Zastępczego Read More »

Program obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Program obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanego przy Domu Rodzinnym w Żabcach 15, 21-550 Międzyrzec Podlaski.11.00 – Rozpoczęcie spotkania integracyjnego;12.00 – Puszczanie balonów z marzeniami dzieci i rodziców zastępczych – akcja ogólnopolska;12.30 – Spotkanie rodziców zastępczych;Podczas spotkania organizator zapewnia wiele ciekawych atrakcji tj. gry, zabawy sportowe, karaoke, konkursy, kiełbaski z grilla, słodkie bułki itp.

Program obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Read More »

Rodzicielstwo zastępcze nadzieją dla opuszczonych dzieci

Los dzieci porzuconych i osieroconych od wielu lat stanowi przedmiot troski zarówno władz jak i przedstawicieli wielu gremiów zawodowo zajmujących się udzielaniem pomocy.W powiecie Bialskim nadal jest znaczna liczba dzieci pozbawionych opieki. Za mało jest jednak rodzin zastępczych, które chciałyby stworzyć im dom, w którym czułyby się bezpiecznie. Wiele dzieci z naszego powiatu czeka na

Rodzicielstwo zastępcze nadzieją dla opuszczonych dzieci Read More »

Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Uchwał w sprawie wyboru ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego w formie wsparcia oraz w formie powierzenia zadania organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego.

Uchwała w sprawie wyboru ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Read More »

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJdziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) O G Ł A S Z Aotwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu powiatu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej Read More »

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu: 1)prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, 2)prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Na realizację zadania wymienionego w pkt.1 przeznacza się środki w kwocie 15.000,00 złNa realizację zadania wymienionego w

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej Read More »

Scroll to Top
Skip to content